Terapeuti s osvedčením APPP®Banská Bystrica: 

MUDr. Martina Flašková - FBLR FNsP

Bc. Bronislava Slivková - FNsP 

Mgr. Katarína Šikulová - FNsP

Mgr. Erika Margetová - FNsP

Anna Becíková - DFNsP

Mgr. Miroslava Machovcová - DFNsP  

Mgr. Marián Oráč - súkromné zariadenie Rehabilitácia Oráč

Mgr. Erika Lehotová - súkromné zariadenie Rehabilitácia Oráč

Mgr. Marcela Medveďová - Poliklinika 

Mgr. Martin Kučera - súkromné zariadenie Kphysio

Bc. Lýdia Kučerová - súkromné zariadenie Kphysio

Mgr. Martina Janoštínová - súkromné zariadenie Kphysio

Bc. Jakub Malay - súkromné zariadenie Kphysio

Mgr. Marcela Paulíková 

Anita Výbochová, diplomovaný fyzioterapeut- ŠLÚ Marína

Lenka Fáberová Dp.f. - ŠLÚ Marína

Bc.Lenka Harmanová - Nemocnica Zelený Sen

Mgr. Monika Páleníková - Nemocnica Zelený Sen

Mgr.Iveta Kanková -ŠLÚ Marína

Mgr.Zlatica Žigmundová

Bratislava:

MUDr. M.Cingelová

PhDr. Martin Gábor - UNB Kramáre

Mgr. Ondrej Bečka - Movement institute

Bc. Katarína Júlia Konečná - UNB Kramáre

Bc. Tomáš Repka - UNB Kramáre

Bc. René Petro - Sanom

Mgr. Martina Hlobeňová - Klinika FBLR Kramáre

Mgr. Dominika Vallová - Klinika FBLR Kramáre

Mgr.et Mgr.Miroslav Dlhoš, PhD. - súkromné zariadenie Rehabilica

Mgr. Nina Nováková - súkromné zariadenie Rehabilica

Bc. Michelle Lehocká - Poliklinika Ružinov

Rebeka Strasserová, Dp.f. - Poliklinika Ružinov

Alžbeta Lengyelová, Dp.f. - Poliklinika Ružinov

Nina Hanová, Dp.f. - Poliklinika Ružinov

Mgr. Katarína Juríčková 

Brezno:

Mgr. Andrea Horňáková - súkromné zariadenie  

Kúpele Číž:

Anna Petríková diplomovaný fyzioterapeut

MUDr. E.Hazuchová 

Dipl.fyzioterapeut Kristína Balážová 

Košice:

Mgr. Katarína Oravcová - fyzioterapeut špecialista UPJŠ

Mgr. Martina Melíšková - VPL s.r.o.

Mgr. Dominika Dudášová - Ščerbosport 

Mgr. Mária Bérešová - PELVIC FYZIO s.r.o.

Mgr. Miklošová Zuzana -  Pavilón Zdravia, FBLR Košice UNLP

Ďak Michal, DIS - Centrum Liberta n.o.

Bc. Dana Jarabá - Centrum Liberta n.o.

Levice:

Jozef Baťalik - súkromné zariadenien Ba3um

Lučenec:

Zuzana Kanátová - NsP

Poprad:

Monika Pikulíková

Prešov:

Bc. Zuzana Sedláková

Prievidza:

Jarmila Hudečková - NsP  

Anna Pentková - ŠMŠ

Spišská Nová Ves:

Bc. Žaneta Rišová - Born to Move

Ružomberok:

Mgr. Ivana Aštáryová, PhD.

Trenčín:

Mgr. Eliška Bačková - sukr.ordinácia MUDr.Gabrhel

Mgr.Marek Nemšák - Fyzio Nemšák

Zvolen:

Mgr. Ján Krátky - RehaBrevis

Mgr. Miroslava Petríková Dittrichová - Fyziobaby

Žilina:

MUDr.Marián Dupkala, Synergia- priestor pre terapiu a rozvoj

Mgr.Katarína Štalmachová, PK Fyzio- ambulancia fyzioterapie

Bc.Peter Štalmach, PK Fyzio- ambulancia fyzioterapie

Mgr.Denisa Gašparíková - Fyziomed

Mgr.Radoslav Fujak