Školitelia

Mgr. Katarína Oravcová

fyzioterapeut špecialista

KFBLR LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

appp.kurz@gmail.com

PhDr. Martin Gábor

fyzioterapeut

Nemocnica ak. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Kramáre v Bratislave

gabor.physio@gmail.com

Mgr. Ondrej Bečka

fyzioterapeut

Nemocnica ak. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Kramáre v Bratislave

ondrejbecka@gmail.com

Bc. Lýdia Kučerová
fyzioterapeut

Kphysio Banská Bystrica

appp.banskabystrica@gmail.com 

Mgr. Martin Kučera
fyzioterapeut

Kphysio Banská Bystrica

appp.banskabystrica@gmail.com