KONTAKT

Kontaktujte nás na nižšie uvedených e-mailových adresách: 

Banská Bystrica

Ľubica Košinová - autor konceptu         

Bc. Kučerová Lýdia - školiteľ                     appp.banskabystrica@gmail.com

Mgr. Martin Kučera - školiteľ                     martin@kphysio.sk


Košice

Mgr. Katarína Oravcová - školiteľ             appp.kurz@gmail.com


Bratislava

PhDr. Gábor Martin - školiteľ                     gabor.physio@gmail.com    

Mgr. Bečka Ondrej - školiteľ                     ondrejbecka@gmail.com