O autorovi

 

ĽUBICA KOŠINOVÁ

Fyzioterapeut špecialista

VZDELANIE A PRAX

- fyzioterapeut špecialista so 47 ročnou praxou. Vyštudovala Vojtov koncept terapie

- od 2001  pracovala na vytváraní APPP konceptu 

Koncept vznikal postupne na základe skúseností autorky z detskej fyzioterapie kedy pracovala Vojtovou metódou. Neskôr pracovala s dospelými pacientami a táto práca  dala podnet k premýšľaniu a vzniku nového konceptu. 

Prvé myšlienky vznikali pri práci s ťažkými neurologickým aj traumatologickými stavmi u dospelých pacientov a postupne sa rozvinuli do aktuálneho APPP konceptu.