Prenatálny vývoj

Postnatálny vývoj

APPP® využívame:

 •    u širokého vekového spektra pacientov
 •    u pacientov s rôznymi diagnózami
 •    tam, kde je potrebné spevnenie posturálneho systému pohybovej sústavy
 •    navodenie fyziologickej respirácie a aktívneho pohybu
 •    nejde o kvantitu cvikov, ale o kvalitu prevedenia jednotlivých polôh

INDIKÁCIE

 • poúrazové stavy, zlomeniny (kraniocerebralne traumy, bdelé kómy, quadruparéza, paraparézy, hemiparéza, paraplégia)

 • pooperačné stavy (skoliózy, fraktúry a podobne

 • endoprotézy BK, KK, RK

 • NCMP (náhla cievna mozgová príhoda

 • SM (sclerosis multiplex)

 • DMO (detská mozgová obrna)

 • periférne a centrálne parézy a plégie (n.facialis. n.statoacustikus, n.trigeminus, nerv na HK a DK)

 • He - Di (hernia diskov) aj s pretrvávajúcimi bolesťami

 • onkologické stavy

 • oblasť panvového dna - inkontinencie, hemoroidy, poruchy sexuality

KONTRAINDIKÁCIE

 •    nevyškolený fyzioterapeut
 •    gravidita 

 •    akútne stavy - hemofílie, hemoragie, febrility,

 •    epilepsia - je relatívna kontraindikácia, závisí od stavu kompenzácie

 •    nádory - akútne

Publikácie

KOŠINOVÁ Ľ. a kol., Autoreflexné zapojenie HSS prenatáne, postnatálne terapeutické polohy, 1. vyd., Koprint s.r.o., Banská Bystrica, 2015, ISBN 978-80-969837-5-9

KOŠINOVÁ Ľ. a ORAVCOVÁ K., Autoreflexné prenatálne, postnatálne polohy (APPP), 2. vyd., Koprint s.r.o., 

Banská Bystrica, 2019, ISBN 978-80-89057-79-5

KOŠINOVÁ Ľ. a kolektív, Autoreflexné prenatálne, postnatálne polohy (APPP), 3. vyd., Banská Bystrica, 2021, ISBN 978-80-570-3025-6