KURZY

Obsah kurzu

 •    teória konceptu
 •    psychomotorický vývoj človeka
 •    základné terapeutické polohy  
 •    nadstavbové terapeutické polohy
 •    príklady pacientov
 •    skriptá
 •    diagnostika
 •    terapia
 •    záverečné hodnotenie 
 •    osvedčenie - kredity schvaľované SKF

Program kurzu

Časť A: 

 • Postnatálne terapeutické polohy, príklady a praktické prevedenie

Časť B: 

 • Prenatálne terapeutické polohy, príklady a praktické prevedenie

Časť C:

 • Aktívna vertikalizácia podľa APPP, vertikálne svalové reťazce a práca s nimi, HSK, panvové dno

Časť D:

 • Vplyv akrálnych častí v terapeutických polohách APPP, manažment  ťažkej spasticity parézy n.facialis a CMP, skrátenie rekonvalescencie u klasických paréz n.facialis, záverečná skúška

Termíny kurzov

Banská Bystrica

časť A: 27.9.-29.9.2024;  časť B:29.11.- 1.12.2024;

časť C: 31.1. - 1.2.2025;   časť D:  28.3- 29.3.2024;

Kurz je vedený Mgr.Martinom Kučerom, Bc.Lýdiou Kučerovou        

kurz sa uskutoční pri naplnení počtu účastníkov.  viac info na : appp.banskabystrica@gmail.com

celková cena za kurz je 1000€ (poplatok je možné uhradiť postupne za jednotlivé časti v sume 250€ pred začiatkom danej časti) 

________________________________________

Bratislava

časť A: 19.01 - 21.01.2024;    časť B: 10.02. - 11.02.2024;

časť C: jún 2024 (po dohode s účastníkmi kurzu);    časť D: november 2024


Kurz je vedený: PhDr. Martinom Gáborom a Mgr. Ondrejom Bečkom

v prípade záujmu píšte na : ondrejbecka@gmail.com

celková cena za kurz je 1000€ (poplatok je možné uhradiť postupne za jednotlivé časti v sume 250€ pred začiatkom danej časti)  

________________________________________

Košice                          

 viac info na : appp.kurz@gmail.com 

Mgr. Katarína Oravcová

____________________________________


    

Podmienky kurzu

- vzdelanie v odbore fyzioterapeut (Dis., Bc., Mgr.) s praxou 

- aktuálne zamestnaný v profesii

Platobné podmienky: 

  pred konaním kurzu pošleme výzvu na úhradu. Fakturácia bude vykonaná po predložení dokladu o zaplatení na mieste. 

- Kurzový poplatok žiadame uhradiť najneskôr mesiac pred termínom začatia kurzu!

Odhlásenie pred začatím kurzu - storno poplatok:

 • 15dní a viac - 0%
 • 3 - 15dní      - 50%
 • do 3 dní      - 100%


Prihlásiť sa môžete cez e-mail:

Pre Košický kraj píšte na:                appp.kurz@gmail.com

Pre Banskobystrický kraj píšte na: appp.banskabystrica@gmail.com

Pre Bratislavský kraj píšte na: ondrejbecka@gmail.com