KURZY

Obsah kurzu

 •    teória konceptu
 •    psychomotorický vývoj človeka
 •    základné terapeutické polohy  
 •    nadstavbové terapeutické polohy
 •    príklady pacientov
 •    skriptá
 •    diagnostika
 •    terapia
 •    záverečné hodnotenie 
 •    osvedčenie - kredity schvaľované SKF

Program kurzu

Časť A: 

 • Postnatálne terapeutické polohy, príklady a praktické prevedenie

Časť B: 

 • Prenatálne terapeutické polohy, príklady a praktické prevedenie

Časť C:

 • Aktívna vertikalizácia podľa APPP, vertikálne svalové reťazce a práca s nimi, HSK, panvové dno

Časť D:

 • Vplyv akrálnych častí v terapeutických polohách APPP, manažment  ťažkej spasticity parézy n.facialis a CMP, skrátenie rekonvalescencie u klasických paréz n.facialis, záverečná skúška

Termín kurzu

Aktuálne plánovaný 

časť A: 8.9. - 10.9.2023;    časť B: 10.11. - 12.11.2023;   

časť C: 12.1. - 13.1.2024;     časť D: 8.3. - 9.3.2024;

Zvolen

celková cena za kurz  je

(poplatok je možné uhradiť postupne za jednotlivé časti v sume 250€ pred začiatkom danej časti)

 1000€

Zvolen - kurz je vedený:
Ľubicou Košinovou,                                                               Bc.Lýdiou Kučerovou a Mgr. Martinom Kučerom

v prípade záujmu píšte na appp.banskabystrica@gmail.com

časť A: 19.01 - 21.01.2024;    časť B: 10.02. - 11.02.2024;    

časť C: jún 2024 (po dohode s účastníkmi kurzu);       časť D: november 2024

Bratislava

časť A: 26.01. - 28.01.2024;    časť B: 17.02. - 18.02.2024;    

časť C: jún 2024 (po dohode s účastníkmi kurzu);       časť D: november 2024

Žilina

celková cena na kurz je

(poplatok je možné uhradiť postupne za jednotlivé časti v sume 250€ pred začiatkom danej časti)

1000€

Bratislava, Žilina - kurz je vedený:
PhDr. Martinom Gáborom a Mgr. Ondrejom Bečkom

v prípade záujmu píšte na 

ondrejbecka@gmail.com

Vzhľadom na aktuálne pandemické dianie bude kurz presunutý na rok 2022

Košice

celková cena za kurz

od 760€

Košice - kurz je vedený:

Mgr. Katarínou Oravcovou a Ľubicou Košinovou

Podmienky kurzu

- vzdelanie v odbore fyzioterapeut (Dis., Bc., Mgr.) s praxou 

- aktuálne zamestnaný v profesii

Platobné podmienky: 

  pred konaním kurzu pošleme výzvu na úhradu. Fakturácia bude vykonaná po predložení dokladu o zaplatení na mieste.

- Kurzový poplatok žiadame uhradiť najneskôr mesiac pred termínom začatia kurzu!

Odhlásenie pred začatím kurzu - storno poplatok:

 • 15dní a viac - 0%
 • 3 - 15dní      - 50%
 • do 3 dní      - 100%


Prihlásiť sa môžete cez e-mail:

Pre Košický kraj píšte na:                appp.kurz@gmail.com

Pre Banskobystrický kraj píšte na: appp.banskabystrica@gmail.com

Pre Bratislavský kraj píšte na: ondrejbecka@gmail.com